PANGG 0-18 – Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke Gezondheid

PANGG 0-18 staat voor Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke Gezondheid en is ontstaan naar aanleiding van het nieuw Geestelijk Gezonheidsbeleid voor kinderen en jongeren.
Het netwerk streeft ernaar om de geestelijke gezondheid van elk kind en jongere en zijn/haar context te dienen.
Hierbij streven we naar een maximale afstemming tussen alle zorgcomponenten (gespecialiseerde GGZ en belendende sectoren), naar complementariteit en continuïteit in de zorg.

Connect is het programma Vroegdetectie en Interventie dat zich richt op situaties die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar. Ons doel is om deze situaties snel en tijdig te detecteren en hierop te interveniëren.

Haagbeuklei12, 2610 Wilrijk
0485 75 81 01

http://www.pangg0-18.be/

logo