Financieel

Kinderen opvoeden kost geld. Gelukkig is er het Groeipakket, een financiële hulp voor je gezin. Of heb je recht op een korting?
Het Huis van Het Kind is je gids!

Hieronder meer info over het Groeipakket, inkomenstarief kinderopvang, kortingen, …

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket.

Omdat het Groeipakket een pakket op maat is, kan het bedrag ervan veranderen wanneer de situatie van het kind of van zijn gezin wijzigt. Neem in dat geval altijd contact op met je uitbetaler.

Alle vragen over het groeipakket kan je terugvinden op Het Groeipakket: vraag en antwoord.

Ook kan je in je gemeente bij je antennepunt Huis van Het Kind terecht voor je vragen in verband met het Groeipakket.

In een kinderopvang met inkomenstarief betaald u volgens uw inkomen.

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen. Het attest inkomenstarief kan u hier aanvragen.

Kan je jouw inkomenstarief niet betalen, neem dan contact op met het antennepunt van het Huis van het Kind van jouw gemeente voor een nieuwe berekening van een  individueel verminderd tarief kinderopvang.

Voor kinderopvang met inkomenstarief kan u in onze regio terecht bij Kinderopvang Kobo.

 

Meer info hierover kan je terugvinden bij www.groeipakket.be of op de website van Kind&Gezin

 

Vrijwilligerswerking die zich inzet om kansen te bieden aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit door ontmoetingen in de buurt. Diverse activiteiten: actie, ontspanning, ontmoeting, steun en vorming. Vereniging waar armen het woord nemen.

Saunierlei 54 ,2620 Hemiksem
03 887 45 08

http://www.welzijnsschakels.be
logo